PROSZKI

Materiał przeznaczony do drukarek 3D pracujących w technologii SLS. Są to zwykle polimery w formie jednorodnego proszku, które są stapiane za pomocą wiązki lasera. Tak utwardzony proszek tworzy kolejne warstwy z których składa się docelowy model. Najczęściej wykorzystywanym w tej technologii polimerem jest poliamid.

Pył działa drażniąco na układ oddechowy, tak więc w trakcie pracy z nim zaleca się stosowanie maseczki ochronnej. Ponad to warto stosować rękawiczki oraz strój chroniący przed zabrudzeniem właściwe ubranie.  • img

[product_categories hide_empty=”0″ parent=”348″]