Opracowana przez izraelską firmę Objet Geometries technologia PolyJet przypomina metodę SLA – również wykorzystuje światłoutwardzalne żywice fotopolimerowe. Istotne różnice zauważymy jednak w sposobie nakładania żywicy oraz jej utwardzaniu. Materiał rozprowadzany jest przy użyciu głowic piezoelektrycznych, które w bardzo krótkim czasie nakładają cienką warstwę o określonym kształcie. Po nałożeniu żywicy, nad przestrzenią roboczą przejeżdża głowica wyposażona w naświetlacz UV. Rozwiązanie to umożliwia praktycznie natychmiastowe nałożenie i utwardzenie całej warstwy materiału bez względu na powierzchnię i skomplikowanie kształtu. Dalsze utwardzanie nie jest konieczne, a po usunięciu struktur podporowych w myjce ciśnieniowej model jest już gotowy. W wyniku takiego rozwiązania można zwiększyć liczbę drukowanych modeli bez zwiększenia czasu wydruku.

Drukarki PolyJet

Wykorzystując rozwiązania znane w technologii druku 2D, w których również zastosowano głowice piezoelektryczne, drukarki PolyJet mają możliwość precyzyjnego mieszania materiałów o różnych kolorach. Otwiera to drogę do stworzenia wielokolorowych obiektów. Drukarki PolyJet dostępne są obecnie w ofercie firmy Stratasys, która w 2012 roku połączyła się z Objet Geometries. Decydując się na zakup drukarki PolyJet należy pamiętać o tym, że do swojej pracy wykorzystuje żywice o mniejszej lepkości, niże, które stosowane są w drukarkach SLA. Efektem ubocznym obniżonej lepkości są słabsze właściwości mechaniczne po utwardzeniu. Jest to problem nad którego rozwiązaniem pracują inżynierowie firmy Stratasys, co skutkuje powstawaniem coraz lepszych i wytrzymalszych materiałów.